Tehnično vodenje in prenova podjetij              
RE-INŽENIRING POSLOVNIH PROCESOV

Vodenje zahtevnejših projektov, izvedba prenove poslovnih procesov, krizno vodenje podjetij in druge operativne naloge, katere potrebujejo odločno in strokovno obravnavo izvajamo v okviru poslovnega svetovanja. Zelo pomembno je, da se pravočasno zaznajo spremembe poslovnega okolja ter se z ustreznimi poslovnimi odločitvami in ukrepi na njih pravočasno ter pravilno odzove. Od tega je odvisno bodoče uspešno poslovanje podjetja.

Tehnični del vodenja zajema predvsem naloge in obveznosti pri zagotavljanju pogojev za izvedbo projekta v skladu s cenovnimi okviri predvidenimi s finančnim planom in zagotavljanje izvedbenih rokov v skladu s terminskim planom ter vsa ostala vodstvena in svetovalna opravila za doseganje planiranih ciljev investicije.

Prenovo (re-inženiring) poslovnih procesov (eng.BPR, Business Process Reengineering) izvajamo projektno. Običajno se srečujemo z dvema načinoma sodelovanja z našimi strankami:

636826245 Kratkoročni BPR projekti, kateri običajno obravnavajo samostojne ločene naloge ali zelo ozko
      področje delovanja v podjetju. Tovrstni projekti navadno trajajo od 1 do 6 mesecev.
636826245 Strateški BPR projekti, kateri obravnavajo celovito reševanje vseh poslovnih procesov znotraj podjetja
      (prodaja, proizvodnja, nabava, investicije, kadrovsko področjem, finance, …). Izvedba tovrstni
      projektov navadno traja od 2 do 5 let.

Področja svetovanja:

636826245 vodenje majhnih in srednje velikih podjetij
636826245 optimizacija in prenova (re-inženirinig) poslovnih procesov z poudarkom na tehničnih področjih
636826245 projektno vodenje
636826245 razvoj izdelkov
636826245 implementacija novih tehnologij
636826245 uvedba postopkov po ISO9001
 


Product   EDMG  mersen

 

DOMOV | orodjarski inženiring | razvoj in industrializacija izdelkov | tehnično vodenje in prenova podjetij | B2B prodaja specializiranih produktov | PROGRAMi | podjetje | Kontakt | kje smo | reference

 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Če želite izvedeti več o piškotkih, ki jih uporabljamo in kako jih izbrisati, si oglejte naše Podrobne informacije.

Sprejemam piškotke za to stran